Niskie oprocentowanie kredytów

Ładowanie.....
currency

{{ selectedCoinsA.symbol }}

  • currency {{ currency.symbol }}
{{errorMsg}}
currency

{{ selectedCoins.symbol }}

  • currency {{ currency.symbol }}

25% LTV

33% LTV

50% LTV

Termin pożyczki

Całkowita pożyczka

${{separateAtThousands(loanAmount)}}

Miesięczne odsetki

${{separateAtThousands(monthlyInterest)}}

Całkowite odsetki

${{separateAtThousands(totalInterest)}}

Płatności odsetek są dokonywane w terminie zapadalności, kwota kapitału zwracana na koniec okresu kredytowania. Stopy procentowe różnią się w zależności od wyboru LTV (od pożyczki do wartości). Minimalny okres kredytowania to 6 miesięcy.